Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i cookie

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne”  (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies).
Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

“niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

“wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

“reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

PRZETWARZANIE i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A.S. KRZYSZTOF SIERAKOWSKI
z siedzibą:
ul. Szczyrkowska 45
43-360 BYSTRA
ADRES E-MAIL: kontakt@wloski-koszyk.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
NIP PL 937 103 42 22
REGON 072351663

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę.
W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie,
zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych, wynikających z rozporządzenia RODO.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest
to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych – w tym celu można skorzystać z funkcji
w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub może wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania
wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach
wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem
oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.
Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe, jeśli wyrazi na to zgodę.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

W celu dostarczenia zamówionych przez KLIENTA produktów dane zostaną przekazane firmie kurierskiej GEIS.
Aby w pełni zrealizować zawartą umowę konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki;
adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury dodatkowo dane firmy i numer NIP.
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji.
Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
– dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
– dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji;
– adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania informacji reklamowych – na czas zgody Użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies:
Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika
za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
realizując obowiązek wynikający z RODO uprzejmie informujemy, że Państwa dane pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów handlowych znajdują
się w bazie Kontrahentów firmy FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A.S. KRZYSZTOF SIERAKOWSKI z siedzibą: ul. Szczyrkowska 45, 43-360 BYSTRA,
NIP PL 937 103 42 22, REGON 072351663, która jest administratorem Państwa danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora czyli w celu realizacji procesów handlowo-usługowych tj.
kompleksowej obsługi przed, posprzedażnej i marketingowej (np. fakturowanie, sporządzenie oferty, sporządzenie protokołów,
obsługa serwisowa, reklamacyjna, wysyłki kurierskie, oraz dochodzenie roszczeń).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż przez okres przewidziany przepisami prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przysługuje Państwu prawo
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego
wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy – brak danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
43-300 Bielsko-Biała ul. Bardowskiego 12 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@wloski-koszyk.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A.S. KRZYSZTOF SIERAKOWSKI zapewnia, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych osoby,
której dane dotyczą i których jest Administratorem. Dane są przetwarzane przez FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A.S. KRZYSZTOF SIERAKOWSKI w celu
realizowania czynności stanowiących przedmiot działalności firmy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb firmy tj. między innymi
w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i usług oraz dochodzenia roszczeń a także wypełniania zobowiązań wobec organów Państwa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.
Klienci, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania jak również do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A.S. KRZYSZTOF SIERAKOWSKI do momentu żądania
ich usunięcia jednak nie krócej niż przez okres przewidziany przepisami prawa. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
z wyłączeniem przypadku powierzenia danych, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania (np. księgowość, windykacja)
lub wynikające z przepisów prawa (np. żądanie organów Państwa), zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.